banner
Tin tức
03/27

NHỮNG SỬA ĐỔI CHÍNH THỨC SẮP TỚI ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH THỊ THỰC VÀNG HY LẠP DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HY LẠP CÔNG BỐ

Sau nhiều tuần có nhiều tín hiệu trái chiều liên quan đến những thay đổi của chương trình Golden Visa Hy Lạp, Euro Gate gửi tới Quý Nhà Đầu tư, Quý Đối tác những sửa đổi chính thức sắp tới đối với chương trình Thị thực Vàng Hy Lạp do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hy Lạp công bố:

HY LẠP SẼ CÓ 2 LOẠI KHU VỰC – HAI VÙNG GIÁ

  • Đối với Vùng Attica (tất cả Athens), các Đơn vị Khu vực Thessaloniki, Mykonos và Santorini cũng như các đảo có dân số hơn 3.100 người, giá trị bất động sản tối thiểu tại thời điểm mua lại là 800.000 EUR.
  • Đối với tất cả các khu vực khác của đất nước, giá trị bất động sản tối thiểu tại thời điểm mua lại được đặt ở mức 400.000 EUR.

Việc đầu tư phải được thực hiện trên một Bất động sản duy nhất có diện tích bề mặt tối thiểu là 120 mét vuông.

NGOẠI LỆ:

1. Chuyển đổi từ thương mại sang dân cư: Trong trường hợp tài sản Golden Visa được chuyển đổi từ thương mại (tức là công nghiệp, v.v.) sang sử dụng cho dân cư, ngưỡng tối thiểu vẫn là 250.000 EUR, bất kể vị trí và quy mô của tài sản. Khoản đầu tư trên được thực hiện trên một tài sản duy nhất và việc chuyển đổi mục đích sử dụng phải được hoàn thành trước khi nộp đơn xin thị thực vàng.

2. Khôi phục các tòa nhà được liệt kê: Trong trường hợp bất động sản Golden Visa nằm trong các tòa nhà được liệt kê (tức là các tòa nhà có lợi ích lịch sử được bảo vệ đặc biệt) sẽ được Nhà đầu tư khôi phục hoặc xây dựng lại hoàn toàn, ngưỡng tối thiểu vẫn là 250.000 EUR, bất kể vị trí và quy mô của tài sản. Khoản đầu tư trên được thực hiện trên một tài sản duy nhất và việc khôi phục hoàn toàn là điều kiện tiên quyết cho việc gia hạn thị thực vàng lần đầu tiên sau năm (5) năm.

HẠN CHẾ SỬ DỤNG TÀI SẢN:

Các nhà đầu tư thị thực vàng không được đưa tài sản của họ vào thị trường cho thuê ngắn hạn. Hơn nữa, nhà đầu tư không được sử dụng tài sản đủ điều kiện thông qua việc chuyển đổi bất động sản thương mại thành nhà ở làm trụ sở công ty đã đăng ký. Việc không tuân thủ các hạn chế sử dụng tài sản sẽ dẫn đến việc thu hồi giấy phép cư trú cũng như phạt hành chính 50.000 EUR.

GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP:

Những thay đổi trên có hiệu lực từ ngày 31 tháng 3 năm 2024.

Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể nộp đơn theo ngưỡng tối thiểu 250.000-500.000 EUR hiện tại, với điều kiện họ phải đặt cọc 10% trước ngày 30 tháng 9 năm 2024 và hoàn tất khoản đầu tư trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Trong trường hợp việc mua bất động sản không được hoàn thành đúng hạn (nhưng đã trả 10% tiền đặt cọc), nhà đầu tư sẽ có thời gian đến tháng 4 năm 2025 để hoàn tất việc mua bất động sản khác và vẫn đủ điều kiện theo ngưỡng hiện tại.

Tất cả các quy định khác của Luật Thị thực Vàng hiện hành vẫn không thay đổi.

Liên hệ với chúng tôi