banner
Tin tức
07/13

[SỰ KIỆN ONLINE SỐ 03] – VISIT PORTUGAL TRỰC TUYẾN TỪ BỒ ĐÀO NHA

GOLDEN VISA BỒ ĐÀO NHA – CHƯƠNG TRÌNH LÂU NĂM VÀ TOÀN DIỆN
Chương trình Golden Visa được ban hành bởi chính phủ Bồ Đào Nha từ năm 2012, là chương trình thông qua các hình thức đầu tư khác nhau để nhận thẻ định cư Bồ Đào Nha dành cho các nhà đầu tư nước ngoài.
Bồ Đào Nha đã trở nên phổ biến như một điểm đến nhập cư trong vài năm qua. Quốc gia Châu Âu có Chương trình Thị thực vàng (Golden Visa) cho phép người nhập cư mua tài sản hoặc đầu tư vào nhiều dự án khác nhau để có được quyền lợi cư trú tại quốc gia này.
Nhà đầu tư chỉ cần thực hiện đầu tư từ EUR 350,000 trở lên vào bất động sản tại Bồ Đào Nha trong vòng 6-8 tháng kể từ khi nộp hồ sơ là nhận được thẻ cư trú tại Bồ Đào Nha và hưởng các quyền lợi về tự do di chuyển trong khối Schengen.

Liên hệ với chúng tôi