banner
Tin tức
07/21

SỰ KIỆN ONLINE SỐ 04 – WE WERE HERE – ATHENS TRỰC TUYẾN TỪ HY LẠP

SỰ KIỆN ONLINE SỐ 04 – WE WERE HERE – ATHENS
TRỰC TUYẾN TỪ HY LẠP
Thời gian: 3pm – 4pm, ngày 21/07/2023
Chương trình đầu tư bất động sản nhận THƯỜNG TRÚ NHÂN VĨNH VIỄN HY LẠP là chương trình của Chính phủ Hy Lạp từ 2013. Đây cũng là một trong những chương trình lấy quyền cư trú ở một quốc gia châu Âu có mức đầu tư thấp nhất.
Tham dự sự kiện để cập nhận những thông tin mới nhất về Chương trình và quyền lợi cho gia đình 3 thế hệ.

Liên hệ với chúng tôi